Lịch thi học kỳ 2 Đại học khóa 3 (Lần 2 - Đợt 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kinh tế vi mô Kế toán Ca 1 S Thứ 7 26/8/2017 69
  Quản lý nguồn nước Đất đai 1
  Tiếng La tinh Thú y 11
2 NNL cơ bản của CN Mác 2 Kế toán+Kinh tế+QTKD+QLĐ Đ+Thú y Ca 2 S Thứ 7 26/8/2017 89
3 Kinh tế phát triển Kế toán Ca 1 C Thứ 7 26/8/2017 32
  Quản trị học ĐC Kinh tế + QTKD 7
  Thổ nhưỡng Đất đai 2
  Hóa phân tích Thú y 15
4 Lý thuyết thống kê Kế toán Ca 2 C Thứ 7 26/8/2017 64
  Lý thuyết tài chính tiền tệ Kinh tế + QTKD 21
  Dân số học Đất đai 2
  Hóa sinh ĐC Thú y 15
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra ),   Lệ phí thi lại: 30.000đ/sv/1 môn

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút  

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh