LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 6 ( H)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 6 ( H)

(Áp dụng cho lớp  QTKD K6.02 (H))

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giáo dục thể chất 1  QTKD Học xong thi    
2 Giáo dục thể chất 2  QTKD Học xong thi   Yêu cầu:
3 Tiếng anh 2  QTKD Ca 2 S Thứ 2 15/06/2020 1 Giảng viên dạy các
4 Pháp luật kinh tế  QTKD Ca 2 S Thứ 3 16/06/2020 1 môn cung cấp đề
5 Toán cao cấp  QTKD Ca 2 S Thứ 4 17/06/2020 1 cương ôn tập khi đã
6 Lý thuyết XS và TK toán  QTKD Ca 2 S Thứ 5 18/06/2020 1 kết thúc học phần
7 Kinh tế chính trị   QTKD Ca 2 S Thứ 6 19/06/2020 1  
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

Lưu ý:                        * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

             *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 

 

Tags: