LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Giáo dục thể chất 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Học xong thi    
2 Toán kinh tế K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 2 14/10/2019   Yêu cầu:
  Vi sinh vật ĐC Thú y   Giảng viên dạy các
3 Lịch sử HTKT K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 18/10/2019   môn cung cấp đề
  Mô học 1 Thú y   cương ôn tập khi đã
4 Tài chính doanh nghiệp 1 Kế toán + QTKD Ca 2 S Thứ 2 21/10/2019   kết thúc học phần
  Kinh tế vi mô 1 Kinh tế    
  Giải phẩu vật nuôi 1 Thú y    
5 Thống kê DN Kế toán + QTKD Ca 2 S Thứ 6 25/10/2019    
  Hóa sinh đại cương Thú y    

Lưu ý:        * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 

 

 

Tags: