LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán máy ĐHLT K4 Kế toán Học xong thi    
2 Hệ thống thông tin quản lý ĐHLT K4 QTKD Ca 1 S Thứ 7 20/10/2018 1  
  Tài chính công ĐHLT K4 Kế toán 3  
3 Quản trị tài chính DN ĐHLT K4 QTKD Ca 2 S Thứ 7 20/10/2018 1  
  Nghiệp vụ NHTM ĐHLT K4 Kế toán 3  
4 Kế toán công ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 20/10/2018 3 Yêu cầu:
5 Kinh tế phát triển ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 20/10/2018 2 Giảng viên dạy các
6 Chăn nuôi gia cầm ĐHLT K4 Thú y Ca  S Thứ 7 01/12/2018 1 môn cung cấp đề
7 Chăn nuôi lợn ĐHLT K4 Thú y Ca C Thứ 7 01/12/2018 1 cương ôn tập khi đã
8 Chăn nuôi trâu bò ĐHLT K4 Thú y Ca  S Chủ nhật 02/12/2018 1 kết thúc học phần
9 VSAT thực phẩm động vật ĐHLT K4 Thú y Ca C Chủ nhật 02/12/2018 1  
10 Bệnh chó mèo ĐHLT K4 Thú y Ca 1 S Thứ 7 08/12/2018 1  
11 Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT K4 Thú y Ca 2 S Thứ 7 08/12/2018 1  
12 Bệnh truyền lây giữa ĐV ĐHLT K4 Thú y Ca 1 C Chủ nhật 09/12/2018 1  
13 Bệnh học thủy sản ĐHLT K4 Thú y Ca 2 C Chủ nhật 09/12/2018 1  
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT K4 QTKD Thời gian 8 tuần từ 29/10/2018 đến 24/12/2018
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT K4 Kế toán Thời gian 8 tuần từ 19/11/2018 đến 7/1/2019
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT K4 Thú y Thời gian 8 tuần từ 15/12/2018 đến 24/2/2019
   Khoa QTKD, Kế toán phân tích, Nông Lâm Ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nộp tiền tr­ước ngày 20/10/2018 tại phòng tài chính kế toán

    Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút     

      *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

 

                         

 

Tags: