Lịch thi học kỳ 4 cao đẳng khóa 11(Lần 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 CAO ĐẲNG KHÓA 11 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Đường lối CM ĐCSVN Kế toán + Chăn nuôi Ca 1 S Thứ 7 26/8/2017 13
2 Kế toán TC 3 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 26/8/2017 8
  Thuế nhà nước Kế toán 1
  Sinh lý bệnh Chăn nuôi 1
3 Quản trị DN Kế toán Ca 1 C Thứ 7 26/8/2017 15
4 Thị trường chứng khoán Kế toán Ca 2 C Thứ 7 26/8/2017 10
5 Kế toán TC 4 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 27/8/2017 11
6 Tài chính DN Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 27/8/2017 14
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra ),   Lệ phí thi lại: 30.000đ/sv/1 môn

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút  

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

             
                           
Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh