Lịch thi học kỳ 4 ĐH khóa 2 (Lần 2 - Đợt 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (LẦN 2 - ĐỢT 1) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Kế toán + Kinh tế + QTKD Ca 1 S Thứ 6 16/06/2017 13  
  Đường lối của ĐCSVN Đất đai + Thú y       21  
2 Tài chính doanh nghiệp 1 Kế toán Ca 2 S Thứ 6 16/06/2017 67  
  Quản trị sản xuất Kinh tế       8  
  Kinh tế vĩ mô QTKD       1  
  Tiếng Anh chuyên ngành Đất đai       2  
  Hóa sinh động vật Thú y       8  
3 Quản trị học ĐC Kế toán Ca 1 C Thứ 6 16/06/2017 41  
  Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế       5  
  Sinh lý động vật 1 Thú y       13  

             Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

   *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

 

 

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh