LỊCH THI HỌC KỲ 4 TRUNG CẤP KHÓA 40 CNTY (LẦN 2 )

LỊCH THI HỌC KỲ 4 TRUNG CẤP KHÓA 40 CNTY (LẦN 2 )

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV
1 Bệnh ký sinh trùng gia súc Chăn nuôi thú y Ca 1 S Thứ 7 12/05/2018 1  
  Lệ phí thi lại: 50.000đ / 1sv /1 môn

Lưu ý:            * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

 

 

 

 

 

Tags: