LỊCH THI HỌC KỲ 6 CAO ĐẲNG KHÓA 12

LỊCH THI HỌC KỲ 6 CAO ĐẲNG KHÓA 12

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú   
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Kế toán máy Kế toán  Học xong thi      
2 Kinh tế quốc tế Kế toán Ca 1 C Thứ 4 02/01/2019      
  Văn hóa kinh doanh Chăn nuôi      
3 Thống kê doanh nghiệp Kế toán Ca 1 C Thứ  6 04/01/2019      
  Kinh tế hộ trang trại Chăn nuôi      
4 Kế toán quản trị Kế toán Ca 1 C Thứ 2 07/01/2019      
  Luật thú y - kiểm định thú sản Chăn nuôi   Yêu cầu:  
5 Nghiệp vụ kinh doanh TM Kế toán Ca 1 C Thứ 4 09/01/2019   Giảng viên dạy các  
  Nuôi trồng thủy sản Chăn nuôi   môn cung cấp đề  
6 Phân tích hoạt động KD Kế toán  Ca 1 C Thứ 6 11/01/2019   cương ôn tập khi đã  
  Bệnh truyền nhiễm Chăn nuôi   kết thúc học phần  
7 Bảo hiểm Kế toán  Ca 1 C Thứ 2 14/01/2019      
  Sinh sản gia súc Chăn nuôi      
8 Kiểm toán Kế toán  Ca 1 C Thứ 6 18/01/2019      
  Phương pháp thí nghiệm Chăn nuôi      
9 Kế toán công Kế toán Ca 1 C Thứ 2 21/01/2019      
  Bảo quản chế biến sp chăn nuôi Chăn nuôi      
  Thực tập tốt nghiệp  Tất cả khóa 12 Thời gian 12 tuần từ  21/01/2019 đến 15/4/2019  
  Khoa Kế toán PT  + Khoa Nông lâm ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên   

Lưu ý:                         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ    ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 

 

          

 

Tags: