LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kế toán máy Kế toán Ca 1 S Thứ 7 8/9/2018 24  
  Quản trị nhân lực QTKD 3  
  Tài chính doanh nghiệp Kinh tế  1  
  Định giá đất Đất đai 3  
  Bệnh lý thú y 2 Thú y 5  
2 Thực hành kế toán TC Kế toán Ca 2 S Thứ 7 8/9/2018 49  
  Kỹ năng quản trị QTKD 2  
  Phân tích hoạt động KD QTKD 3  
  Kinh tế vĩ mô 2 Kinh tế 3  
  Dược liệu thú y Thú y 4  
3 Hệ thống thông tin QL QTKD Ca 1 C Thứ 7 8/9/2018 15  
  Kinh tế công cộng Kinh tế 3  
  Sinh sản gia súc 1 Thú y 5  
4 Dịch tễ học thú y Thú y Ca 2 C Thứ 7 08/09/2018 3  
5 Ký sinh trùng thú y 1 Thú y Ca 1 S Chủ nhật 9/9/2018 4  
6 Độc chất học thú y Thú y Ca 2 S Chủ nhật 9/9/2018 3  
  Giáo dục quốc phòng 1 Kế toán + QTKD + Kinh tế + QLĐĐ + Thú Y 37  
7 Chăn nuôi lợn Thú y Ca 1 C Chủ nhật 9/9/2018 16  
  Giáo dục quốc phòng 2 Kế toán + QTKD + Kinh tế + QLĐĐ + Thú Y 4  
8 Giáo dục quốc phòng 3 Kế toán + QTKD + Kinh tế + QLĐĐ + Thú Y Ca 2 C Chủ nhật 9/9/2018 23  
   Lệ phí thi lại lần 2: 50.000đ/1sv/1 môn

Lưu ý:                       * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

           *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút

 

 

Tags: