LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Xây dựng đồ án QHSD đất Đất đai BT lớn    
2 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 Thú y Ca 1 S Thứ 4 02/01/2019    
3 Kế toán quản trị Kế toán +  QTKD  Ca 1 S Thứ 6 04/01/2019    
  Phương pháp NC kinh tế Kinh tế     
  Bệnh nội khoa thú y 2 Thú y   Yêu cầu:
4 Kế toán công Kế toán  Ca 1 S Thứ 2 07/01/2019   Giảng viên dạy các
  Quản lý dự án đầu tư QTKD   môn cung cấp đề
  Dự báo KT và PT dữ liệu Kinh tế    cương ôn tập khi đã
  Quy hoạch cảnh quan Đất đai   kết thúc học phần
  Bệnh ngoại khoa thú y Thú y    
5 Kiểm toán báo cáo TC Kế toán Ca 1 S Thứ 6 11/01/2019    
  Quản trị chất lượng QTKD    
  Kinh tế môi trường Kinh tế     
  Hệ thống định vị toàn cầu Đất đai    
  Vệ sinh thú y Thú y    
  Thực tập tốt nghiệp  Kế toán + Kinh tế + QTKD + Đất đai Thời gian 16 tuần từ 20/2/2019 đến 12/6/2019
Khoa Kế toán PT  + Khoa Kinh tế QTKD + Nông lâm ngư lên KH thực tập cụ thể cho 4 ngành trên 
trước thời điểm thực tập chính thức 4 tuần
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 10/01/2019 tại phòng tài chính kế toán

    Lưu ý:                  * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút    

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ       

                             

 

Tags: