LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 ĐH KHÓA 4

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 ĐH KHÓA 4    

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Thể dục CS033.1_LT Sáng Thứ 6 28/9/2018 27  
CS033.3_LT 45  
CS033.2_LT Chiều Thứ 6 28/9/2018 60  
CS033.4_LT Sáng Thứ 7 28/9/2018 69  

                                                                                     Địa điểm:           Tại nhà Giáo dục thể chất

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ 30 phút ;  buổi chiều có mặt lúc 14 giờ.

 

 

 

 

 

 
 

 

Tags: