Lịch thi lại lần 2 học kỳ 1 Đại học khóa 3 (Đợt 1)

LỊCH THI LẠI LẦN 2 HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 3 ( ĐỢT 1) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
        Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Tin học ĐC Kế toán + QTKD + Kinh tế +  Đất đai + Thú y Ca 1 C Thứ 6 9/12/2016 49  
2 Những NLCB Mác 1 Kế toán + QTKD + Kinh tế +  Đất đai + Thú y Ca 2 C Thứ 6 9/12/2016 42  
3 Toán cao cấp Kế toán + QTKD + Kinh tế +  Đất đai + Thú y Ca 1 C Thứ 6 16/12/2016 91  
Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra ); Lệ phí thi lần 2: 30.000đ/môn (Nạp trước lúc thi tại phòng tài chính kế toán)

Lưu ý *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ

Tags: