LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH K1, CĐ K11 (LẦN 2)

LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH K1, CĐ K11 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tiếng Anh ĐH khóa 1 và CĐ k11  Sáng Thứ 6 11/05/2018 94  
   Lệ phí thi lại lần 2: 50.000đ/1sv/1 môn

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ 

 
Tags: