LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KHÓA 2

LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KHÓA 2 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tiếng Anh Lớp CS043.1.1.LT Sáng chủ nhật ngày 26/10/2018 28  
Lớp CS043.1.2.LT 29  
Lớp CS043.1.3.LT 30  
Lớp CS043.1.4.LT 30  
Lớp CS043.1.5.LT 27  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ 30 phút

Tags: