Lịch thi môn tin học chuẩn đầu ra các lớp ĐH Kế toán K1

LỊCH THI MÔN TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KẾ TOÁN K1

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tin học Lớp 01 Chiều Thứ 2 29/5/2017 29  
Lớp 02 30  
Lớp 03 29  
Lớp 04 Chiều Thứ 3 30/5/2017 29  
Lớp 05 25  
Lớp 06 24  
Lớp 07 Chiều Thứ 4 31/5/2017 27  
Lớp 08 26  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;    buổi chiều có mặt lúc 13h30 giờ.

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh