LỊCH THI MÔN TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2

LỊCH THI MÔN TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN KHÓA 2 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tin học Lớp 5 Ca 1 C Thứ 6 23/3/2018 28  
Lớp 6 Ca 1 C Thứ 6 23/3/2018 28  
Lớp 7 Ca 1 C Thứ 6 23/3/2018 28  
Lớp 8 Ca 1 C Thứ 6 23/3/2018 28  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút

 

Tags: