LỊCH THI MÔN TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KẾ TOÁN VÀ QTKD KHÓA 2

LỊCH THI MÔN TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KẾ TOÁN VÀ QTKD KHÓA 2 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tin học Lớp 13 Chiều Thứ 7 9/6/2018 28  
Lớp 14 Chiều Thứ 7 9/6/2018 28  
Lớp 15 Chiều Thứ 7 9/6/2018 27  
Lớp 16 Chiều Thứ 7 9/6/2018 27  
Lớp 17 Chiều Thứ 7 9/6/2018 27  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 14 giờ Lưu ý:    

 

 

 

 

 

Tags: