LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN K2

LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN K2

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tin học Lớp 9 Ca 1 C Thứ 7 5/5/2018 28  
Lớp 10 Ca 1 C Thứ 7 5/5/2018 28  
Lớp 11 Ca 1 C Thứ 7 5/5/2018 28  
Lớp 12 Ca 1 C Thứ 7 5/5/2018 28  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 14 giờ 

 

 

 

 

 

Tags: