THỜI KHOÁ BIỂU CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC KHOÁ 5

THỜI KHOÁ BIỂU CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC KHOÁ 5

Đợt 1, từ lớp 01 đến lớp 03.

   Bắt đầu học từ sáng chủ nhật ngày 17/05.

   Lịch học đợt 1: - cả ngày 17,23,24 (Sáng chiều tối)

                            - chiều ngày 22 và 29/5

                            - tối ngày 22/5

Đợt 2, từ lớp 04 đến lớp 06.

   Bắt đầu học từ sáng thứ 7 ngày 30/5

   Lịch học đợt 2: - cả ngày 30,31/5 và 06,07/06 (Sáng chiều tối)

 

Buổi sáng 7h. Chiều 13h45. Tối 19h

 

Danh sách lớp chi tiết tại đây

 

Tags: