DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 1 TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 7/1/2018)

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI ĐỢT 2 ĐẠI HỌC CÁC KHÓA, CĐ K11,12, TC K40 VÀ CÁC KHÓA LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 1 TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 7/1/2018)

Ca 1 sáng có mặt: 7 giờ; ca 2 sáng có mặt: 8 giờ 30 phút. Ca 1 chiều có mặt: 13 giờ 15 phút, ca 2 chiều có mặt: 15 giờ 30 phút

   25/12/2017 (Thứ 2)  28/12/2017 (Thứ 5)  2/01/2018 (Thứ 3)          5/01/2018(Thứ 6) 6/1/2018(Thứ 7) 7/1/2018(Chủ nhật)
  Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  2,5 2 2 2 16,5 14 16,5 14 7 3,5 8 3 7 3 8 3
1 Ng.T. Thuý Cường  Ng.T. Thuý Cường  Nguyễn Thị Lam  Nguyễn Thị Lam  Hoàng Nam Hưng  Nguyễn Thị Lam  Hoàng Nam Hưng  Hoàng Nam Hưng  Hồ Thị Bích Ngọc Hồ Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Lam  Hồ Chí Quý  Hồ Thị Bích Ngọc Trịnh Sơn Hải Ng.T. Thuý Cường  Ng. Văn Chiến 
2 Trịnh Sơn Hải Trịnh Sơn Hải Lê Viết Vinh  Lê Viết Vinh  Nguyễn Thị Lam  Hoàng Thị Thu Hoài  Nguyễn Thị Uyên  Nguyễn Thị Uyên  Bùi  Đình Thắng  Bùi  Đình Thắng  Nguyễn Thị Uyên  Ngô Thị Thảo Trịnh Sơn Hải Lê Thị Dung Trần Thị Lê Na  Phạm T.Hoài Thanh 
3 Nguyễn Anh Tuấn  Trần Thị Mai  Thái Đinh Hoàng Thái Đinh Hoàng Hoàng Thị Thu Hoài  Cao Thị Phương Thảo  Hoàng Thị Thu Hoài  Hoàng Thị Thu Hoài  Nguyễn Thị Kim Dung CS Nguyễn Anh Tuấn  Phan Thị Thanh Bình  Phan Thị Hoa  Cao Thị Phương Thảo  Phan Thị Hoa  Ng. Văn Chiến  Phan Thị Hoa 
4 Trần Thị Mai  Ngô Đình Ký Đoàn Tiến Dũng  Đoàn Tiến Dũng  Cao Thị Phương Thảo  Nguyễn Thị Kim Dung CS Hoàng Hà  Hoàng Hà  Trần Thị Diên  Lê Thị Trang  Hồ Chí Quý  Nguyễn Kim Diệp Long Nguyễn Thị Kim Dung CS N.Thị Phương Chi Trần T. Thiên Hương Phan Thu Hiền
5 Ngô Đình Ký       Nguyễn Thị Kim Dung CS Trần Thị Lê Na  Phan Thị Thanh Bình  Phan Thị Thanh Bình  Ng. Văn Chiến  N. Thị Song Hương  Nguyễn Thị Thảo  Nguyễn Hoàng Tiến  Trần Thị Diên  Vương Thị Thuý Hằng  Nguyễn Thị Thảo  Ng. Thùy Dung NL
6         Trần Thị Lê Na  Hồ Chí Quý  Trần Thị Tú  Trần Thị Tú  Nguyễn Anh Tuấn  Nguyễn Hoàng Tiến  Võ Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Minh  N.T.Ngọc Liên  Nguyễn Thị Minh  Phạm T.Hoài Thanh  Nguyễn Thị Minh 
7         Ng. Văn Chiến  Nguyễn Thị Thảo  Lê Viết Vinh  Lê Viết Vinh  N.T.Thanh Tú  Phan Thị Dung  Nguyễn Anh Tuấn    Lê Thị Dung   Thái Đinh Hoàng  
8         Hồ Chí Quý  Ngô Hà Châu Loan Nguyễn Thị Kim Dung CS Trần Thị Diên  Lê Thị Trang    Ngô Thị Thảo   Phan Thị Hoa    Trần Thị Thanh Hường   
9         Nguyễn Thị Thảo  Võ Thị Trâm Anh Trần Thị Diên  Hồ Chí Quý  Phan Thị Hoa    Trần Thị Thanh Hường    N.Thị Lan Anh B   Phan Thị Hoa   
10         Ngô Hà Châu Loan N.T.Ngọc Liên  Hồ Chí Quý  Ngô Hà Châu Loan Lê Thị Vân Hà   Phan Thị Hoa    Trần T.Thanh Tâm    N.Thị Lan Anh B  
11         Võ Thị Trâm Anh Lê Thị Dung Ngô Hà Châu Loan Đinh Thị Thúy Hằng  Phạm Nguyệt Thương    N.Thị Lan Anh B   Nguyễn Kim Diệp Long   Nguyễn Thị Xuân   
12         N.T.Ngọc Liên  Phạm T.Hoài Thanh  Đinh Thị Thúy Hằng  Ngô Thị Thảo N. Thị Song Hương    Nguyễn Văn Điệp   N.Thị Phương Chi   Ngô Thương Huyền  
13         Lê Thị Dung Trần Thị Thanh Hường  Ngô Thị Thảo Hoàng Thị Huyền  Nguyễn Hoàng Tiến    Đoàn Tiến Dũng    Nguyễn Thị Thu Hiền   Phan Thu Hiền  
14         Phạm T.Hoài Thanh  Phan Thị Hoa  Hoàng Thị Huyền  Trần Thị Thanh Hường  Ng. Thùy Dung NL   Nguyễn Kim Diệp Long   Vương Thị Thuý Hằng    Vương Thị Thuý Hằng   
15         Thái Đinh Hoàng Trần Thị Mai  N.T.Thanh Tú  Phan Thị Hoa      Nguyễn Thị Thu Hiền       Ng. Thùy Dung NL  
16         Trần Thị Thanh Hường  Lê Thị Mỹ Tâm  Trần Thị Thanh Hường  Trần Thị Mai      Nguyễn Hoàng Tiến        Phan Thị Dung   
17         Lê Thị Trang  N.Thị Lan Anh B Lê Thị Trang  Lê Thị Mỹ Tâm                 
18         Phan Thị Hoa  Lê Thị Vân Hà Phan Thị Hoa  N.Thị Lan Anh B                
19         Trần Thị Mai  Phạm Nguyệt Thương  Trần Thị Mai  Nguyễn Văn Điệp                
20         Lê Thị Mỹ Tâm  Lê Thị Yến  Lê Thị Mỹ Tâm  Hoàng Thị Lộc                 
21         N.Thị Lan Anh B Hoàng Thị Hiền  N.Thị Lan Anh B Nguyễn Thị Xuân                 
22         Lê Thị Vân Hà Tr.Thị Hương Trà Nguyễn Văn Điệp Ngô Thương Huyền                
23         Phạm Nguyệt Thương  Trần Cẩm Vân  Hoàng Thị Lộc  Nguyễn Thị An                
24         Ngô Đình Ký Vương Thị Thuý Hằng  Nguyễn Thị Xuân  Trần T.Thanh Tâm                 
25         Lê Thị Yến  Nguyễn Hoàng Tiến  Ngô Thương Huyền Vương Thị Thuý Hằng                 
26         Hoàng Thị Hiền  Trần Thị Thúy Nga Nguyễn Thị An Nguyễn Hoàng Tiến                 
27         Tr.Thị Hương Trà Ng.T. Thu Hiền QS Trần T.Thanh Tâm  Trần Thị Thúy Nga                
28         Trần Cẩm Vân  Nguyễn Mạnh Hưng N. Thị Song Hương  Nguyễn Mạnh Hưng                
29         Vương Thị Thuý Hằng    Vương Thị Thuý Hằng                   
30         Nguyễn Hoàng Tiến    Nguyễn Hoàng Tiến                   
31         Trần Thị Thúy Nga   Trần Thị Thúy Nga                  
32         Ng. Thùy Dung NL   Ng.T. Thu Hiền QS                  
33         Ng.T. Thu Hiền QS   Nguyễn Mạnh Hưng                  
Tags: