Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi kỳ 8 ĐH thú y K1 và thi lại ĐH đợt 1 các khóa kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 3/5/2018 đến ngày 18/5/2018)

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI KỲ 8 ĐH THÚ Y KHÓA 1 VÀ THI LẦN 2 CÁC KHÓA KỲ 2 ĐỢT 1  NĂM HỌC 2017 - 2018 (TỪ NGÀY 3/5/2018 ĐẾN NGÀY 18/5/2018)

  Ca 1 sáng có mặt: 6 giờ 45 phút  ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h30 phút. 

   3/5/2018 (Thứ 5)  7/5/2018 (Thứ 2)  8/5/2018 (Thứ 3)  11/5/2018 (Thứ 6)  12/5/2018 (Thứ 7)  14/5/2018 (Thứ 2)  16/5/2018 (Thứ 4) 18/5/2018(Thứ 6)
  Ca 2 S Ca 2 S Ca 2 S Ca 2 S Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 2 S Ca 2 S Ca 2 S
  1 1 1 1 4 6 5 4 1 1 1
1 Bùi  Đình Thắng  Cao Thị Phương Thảo  Hồ Thị Bích Ngọc Phan Thị Thanh Bình  Hồ Thị Bích Ngọc Hồ Thị Bích Ngọc Ng.T. Thuý Cường  Ng.T. Thuý Cường  Hoàng Hà  Nguyễn Thị Kim Dung CS Nguyễn Thị Kim Dung CS
2 Nguyễn Thị Kim Dung CS Trần T. Thiên Hương Nguyễn Anh Tuấn  Dương Tiến Dũng  Phan Thị Thanh Bình  Phan Thị Thanh Bình  Bùi Thị Thanh  Bùi Thị Thanh  Trần Thị Thúy Nga Lê Thị Yến  Võ Thị Thanh Tú 
3         Trần T. Thiên Hương Trần T. Thiên Hương Nguyễn Thị Thảo  Thái Đinh Hoàng      
4         Nguyễn Thị Thảo  Nguyễn Thị Thảo  Thái Đinh Hoàng Trần Thị Mai       
5         N.T.Thanh Tú  Nguyễn Anh Tuấn  Trần Thị Mai  Lê Thị Mỹ Tâm       
6         Trịnh Thị Lê N.T.Thanh Tú  Lê Thị Mỹ Tâm  Hoàng Thị Hiền       
7         Dương Tiến Dũng  Trịnh Thị Lê Hoàng Thị Hiền  Tr.Thị Hương Trà      
8         Trần Thị Thúy Nga Dương Tiến Dũng  Tr.Thị Hương Trà Trần Thị Thúy Nga      
9           Hoàng Thị Lộc  Nguyễn Kim Diệp Long        
10           N. Thị Song Hương  Trần Thị Thúy Nga        
11           Vương Thị Thuý Hằng           
12           Trần Thị Thúy Nga          
                       

 

 

Tags: