Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại các khóa kỳ 1 đợt 1 năm học 2019 - 2020

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 1 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 

 Ca 1 sáng có mặt:   7 giờ   ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h30 phút. Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 15 phút, ca 2 có mặt 15 giờ 

  29/11/2019(Thứ 6)
  Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  5 4 4 1
1 Hồ Thị Bích Ngọc Ng.T.Khánh Ly Ng.T. Thuý Cường  Trần Hà Lan
2 Ng.T.Khánh Ly Hoàng Thị Thu Hoài  Hồ Thị Bích Ngọc Bùi Thị Thanh 
3 Hoàng Thị Thu Hoài  Bùi  Đình Thắng  Ng.T.Khánh Ly  
4 Bùi  Đình Thắng  Phan Thị Thanh Bình  Trần Hà Lan  
5 Phan Thị Thanh Bình  Nguyễn Thị Kim Dung CS Bùi Thị Thanh   
6 Nguyễn Thị Kim Dung CS Nguyễn Thị Hà  Võ Thị Trâm Anh  
7 Nguyễn Thị Hà  N.T.Ngọc Liên  Ng.T.Thanh Thương   
8 Võ Thị Trâm Anh Lê Thị Dung Phạm T.Hoài Thanh   
9 N.T.Ngọc Liên       
10 Lê Thị Dung      
Tags: