Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại các khóa kỳ 1 đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 1 ĐỢT 2  NĂM HỌC 2018 - 2019 (TỪ NGÀY 22/02/2019 ĐẾN NGÀY 23/02/2019)         

                Ca 1 sáng có mặt:   7 giờ  ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h30 phút. Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 15 phút, ca 2 có mặt 15 giờ 

Riêng chiều thứ 6 ( 22/02/2019) bắt đầu lúc 14 giờ

  22/02/2019(Thứ 6) 23/02/2019(Thứ 7)
  Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  6 6 4 5 6.5 4
1 Ng.Thị Kim Dung  Ng.Thị Kim Dung  Nguyễn Thị Lam  Nguyễn Thị Lam  Nguyễn Thị Lam  Nguyễn Thị Uyên 
2 Nguyễn Lan Hương  Nguyễn Lan Hương  Trần T. Thiên Hương Nguyễn Thị Uyên  Nguyễn Thị Uyên  Nguyễn Thị Hà 
3 Dương Thị Hà Lê Dương Thị Hà Lê Võ Thị Trâm Anh Trần T. Thiên Hương Nguyễn Thị Kim Dung CS Ngô Hà Châu Loan
4 Trần Hà Lan Trần Hà Lan Nguyễn Thị Bích Hằng Nguyễn Thị Thảo  Nguyễn Thị Hà  N.T.Ngọc Liên 
5 Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly Phạm Thị Bảo Thoa Võ Thị Trâm Anh Trần Thị Diên  Thái Đinh Hoàng
6 Cao Thị Phương Thảo  Cao Thị Phương Thảo  Võ Thị Thanh Tú  Nguyễn Thị Bích Hằng Ngô Hà Châu Loan Phan T.Thanh Thủy 
7 Nguyễn Thị Hà  Nguyễn Thị Hà  Trần Thị Thúy Nga Phạm Thị Bảo Thoa N.T.Ngọc Liên  Trần Thị Thúy Nga
8 Nguỵ Vân Thuỳ  Nguỵ Vân Thuỳ  Phan Thị Dung  Võ Thị Thanh Tú  Thái Đinh Hoàng Nguyễn Thị Minh 
9 Lê Thị Thành Vinh  Lê Thị Thành Vinh    Trần Thị Thúy Nga Phạm Thị Bảo Thoa  
10 Ng.T.Thanh Thương  Ng.T.Thanh Thương    Phan Thị Dung  Võ Thị Thanh Tú   
11 Ngô T.Tú Oanh  Ngô T.Tú Oanh      Phan T.Thanh Thủy   
12 Nguyễn Mạnh Hưng Nguyễn Mạnh Hưng     Trần Thị Thúy Nga  
13         Nguyễn Thị Minh   

 

Tags: