Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại các khóa kỳ 2 đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 24/8/2019)

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 2 ĐỢT 2  NĂM HỌC 2018 - 2019                                 
      Ca 1 sáng có mặt:   6 giờ 45 phút  ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h15 phút. Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 30 phút, ca 2 có mặt 15 giờ 15 phút        

  23/8/2019(Thứ 6) 24/8/2019(Thứ 7)
  Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  2 2 1 1 1 2 1.5 1
1 Hồ Thị Bích Ngọc Hồ Thị Bích Ngọc Ngô Hà Châu Loan Ngô Hà Châu Loan Ng.T. Thuý Cường  Ng.T. Thuý Cường  Ngô Hà Châu Loan Ngô Hà Châu Loan
2 Nguyễn Thị Thảo  Nguyễn Thị Thảo  Ng.T.Thanh Thương  Ng.T.Thanh Thương  Võ Thị Trâm Anh Ngô Hà Châu Loan N.T.Ngọc Liên  N.T.Ngọc Liên 
3 Trần Cẩm Vân  Trần Cẩm Vân        Võ Thị Trâm Anh Trần Thị Thúy Nga  
4 N.Thị Phương Chi N.Thị Phương Chi       Trần Thị Thúy Nga    
                 
                 
                 

                        

 

Tags: