Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại kỳ 1 đợt 1 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 8/12/2018 đến ngày 9/12/2018)

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 1 ĐỢT 1  NĂM HỌC 2018 - 2019 (TỪ NGÀY 8/12/2018 ĐẾN NGÀY 9/12/2018)

   Ca 1 sáng có mặt:   7 giờ  ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h30 phút.   Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 15 phút, ca 2 có mặt 15 giờ . Ca 1 tối có mặt 19 giờ

  8/12/2018(Thứ 7) 9/12/2018(Chủ nhật)
  Ca 1 C Ca 1 tối Ca 2 tối Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  1.5 0.5 0.5 4 6 7 2
1 Nguyễn Thị Tùng  Nguyễn Thị Minh  Nguyễn Thị Minh  Nguyễn Thị Uyên  Nguyễn Thị Lam  Nguyễn Thị Tùng  Nguyễn Thị Lam 
2 Võ Thị Trâm Anh     Ng.Thị Kim Dung  Nguyễn Thị Uyên  Nguyễn Thị Lam  Trần Thị Diên 
3 Nguyễn Thị Minh      Bùi  Đình Thắng  Ng.Thị Kim Dung  Nguyễn Thị Uyên  Thái Đinh Hoàng
4       Phan Thị Thanh Bình  Bùi  Đình Thắng  Nguyễn Thị Kim Dung CS Nguyễn Thị Minh 
5       Nguyễn Thị Kim Dung CS Phan Thị Thanh Bình  Trần Thị Diên   
6       N.T.Ngọc Liên  Nguyễn Thị Kim Dung CS Trần T. Thiên Hương  
7       Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Thị Diên  Nguyễn Thị Thảo   
8       Trần T.Thanh Tâm  N.T.Ngọc Liên  Võ Thị Trâm Anh  
9         Nguyễn Thị Bích Hằng Nguyễn Anh Tuấn   
10         Trần T.Thanh Tâm  Ngô T.Tú Oanh   
11         Phan Thu Hiền Thái Đinh Hoàng  
12         Trần Thị Thúy Nga Hoàng Thị Hiền   
13           Phan T.Thanh Thủy   
14           Trần Thị Thúy Nga  
Tags: