Danh sách giảng viên coi thi tiếng anh chuẩn đầu ra khóa 2 ( đợt 2)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2 (ĐỢT 2)

Thời gian: 13h 30 phút

 

  Chiều 14/12/2018 (Thứ 6) Chiều 14/12/2018 (Thứ 6)
  Ca 1 C Ca 2 C
  6 6
1 Trần Thị Bình Trần Thị Bình
2 Nguyễn Thị Tùng Nguyễn Thị Tùng
3 Nguyễn Lan Hương Nguyễn Lan Hương
4 Trần Hà Lan Trần Hà Lan
5 Dương Thị Hà Lê Dương Thị Hà Lê
6 Bùi Thị Thanh Bùi Thị Thanh
7 Ngụy Vân Thùy Ngụy Vân Thùy
8 Trần Thị Thiên Hương Trần Thị Thiên Hương
9 Lê Thị Thành Vinh Lê Thị Thành Vinh
10 Ngô Hà Châu Loan Ngô Hà Châu Loan
11 Hồ Thị Hương Hồ Thị Hương
12 Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly
Tags: