DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 3 CHƯA NỘP CHỨNG CHỈ GDQP, GDTC

Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 25/3/2018 nhà trường tổ chức học môn GDTC và GDQP cho các e sinh viên tốt nghiệp ngoài trường

Chi tiết liên hệ:

 
Tags: