Danh sách, số báo danh, phòng thi học kỳ 1 liên thông CĐ lên ĐH khóa 4 ngành QTKD, Thú y

Từ ngày 6/1/2018 đến ngày 14/1/2018 nhà trường tổ chức thi học kỳ 1 cho các lớp liên thông CĐ lên ĐH khóa 4 ngành QTKD, thú y

Chi tiết xem tại đây:

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh