Danh sách, số báo danh, phòng thi học kỳ 1 liên thông TC lên ĐH khóa 13 ngành Kế toán

Từ ngày 6/1/2018 đến ngày 14/1/2018 nhà trường tổ chức thi học kỳ 1 liên thông TC lên ĐH khóa 13 ngành kế toán

Chi tiết xem tại đây:

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh