Danh sách, số báo danh, phòng thi học kỳ 3 liên thông CĐ lên ĐH khóa 3 ngành Kế toán, QL đất đai

Từ ngày 6/1/2018 đến ngày 14/1/ nhà trường tổ chức thi học kỳ 3 liên thông CĐ lên ĐH ngành Kế toán, QLĐĐ

Chi tiết xem tại đây:

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh