DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI HỌC LẠI CÁC KHÓA MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Sáng ngày 22/12/2017 nhà trường tổ chức thi học lại môn Nguyên lý kế toán cho toàn khóa, thời gian 7h30 phút

Chi tiết xem tại đây:

Tags: