DANH SÁCH, SỐ BD, PHÒNG THI SINH VIÊN THI LẠI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐH KHÓA 1, CĐ KHÓA 11

Sáng ngày 11/5/2018 nhà trường tổ chức thi lại tiếng anh chuẩn đầu ra cho các lớp ĐH khóa 1 và CĐ khóa 11

Danh sách số báo danh, phòng thi xem tại đây:

Tags: