KẾ HOẠCH HỌC MÔN GIÁO DỤC TC VÀ GIÁO DỤC QP (DÀNH CHO ĐHLT Khóa 2 và Khóa 3 chưa có CC)

Từ ngày 25/6/2017 đến ngày 15/7/2017 nhà trường tổ chức dạy chứng chỉ Giáo dục TC và Giáo dục QP cho sinh viên tốt nghiệp ngoài trường không có chứng chỉ

Chi tiết xem tại đây:

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh