• Đại biểu trường CĐ Nông - Lâm Bolykhamxay - CHDCND Lào về thăm trường

  Đại biểu trường CĐ Nông - Lâm Bolykhamxay - CHDCND Lào về thăm trường

 • Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Thái Lan

  Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Thái Lan

 • Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Thái Lan

  Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Thái Lan

 • Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị chụp chung với lãnh đạo Đại học Hoàng gia Maha Sarakahm

  Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị chụp chung với lãnh đạo Đại học Hoàng gia Maha Sarakahm

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh