• Tập thể phòng Quản trị Thiết bị năm 2015

  Tập thể phòng Quản trị Thiết bị năm 2015

 • BGH nhận Quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An của Thủ tướng Chính phủ

  BGH nhận Quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An của Thủ tướng Chính phủ

 • Tiết mục văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

  Tiết mục văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 • Thông tin tuyển sinh

  Thông tin tuyển sinh

 • Tổ nữ công Phòng Quản trị - Thiết bị

  Tổ nữ công Phòng Quản trị - Thiết bị