• Hình ảnh Slider5
  • Hình ảnh Slider4
  • Hình ảnh Slider1
  • Hình ảnh Slider2
  • Hình ảnh Slider3

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Thông báo về việc hoàn trả học phí đối tượng chính sách

Thông báo học phí kỳ 1 năm học 2016-2017 Hệ LT Đại học

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Đại học chính quy về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau: Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT đại học chính quy. Mức thu:  a.  Học ...