Home/TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

 • Hướng dẫn cách xử lý với các trường hợp viết sai hóa đơn

 • Tổ Công Đoàn Liên phòng 2 thăm hỏi, giúp đỡ và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hòe

 • Thông báo về việc hoàn trả học phí đối tượng chính sách

  Thông báo về việc hoàn trả học phí đối tượng chính sách

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho sinh viên Đại học liên thông chính quy khóa 2, Đại học liên thông chính quy Khóa 3, đại học chính quy khóa 4 về việc  nhận lại học phí được miễn giảm như sau:

  1. Đối tượng thông báo:  Sinh viên ĐHLTCQ Khóa 2, ĐHLTCQ Khóa 3,

                               ĐH chính quy khóa 4.

      2. Các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí nộp lại biên lai thu tiền học phí các kỳ tại phòng Tài chính – Kế toán để hoàn thiện thủ tục nhận lại học phí được miễn giảm.

  3. Thời gian: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 08/01/2018

 • Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 Lớp LT Lâm Nghiệp

  Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 Lớp LT Lâm Nghiệp

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Đại học, Lâm nghiệp  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT Lâm nghiệp K1

  a.  Học phí: 800.000 đồng/sv/tháng   ( 4.000.000  đồng/sv/kỳ ).

  -  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

  b. Các khoản thu khác.

  - Vệ sinh môi trường, giấy thi ..: 150.000 đồng/SV.

  -  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Nếu sinh viên có nhu cầu mua)

  3. Hình thức thu:  Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

  4. Thời gian thu:   Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 19/10/2016.

 • Thông báo học phí hệ LT Cao đẳng.

  Thông báo học phí hệ LT Cao đẳng.

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Cao đẳng chính quy  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT cao đẳng chính quy.
  2. Mức thu: 

  a.  Học phí: 540.000 đồng/sv/tháng   ( 2.700.000  đồng/sv/kỳ ).

  -  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

  b. Các khoản thu khác.

  -  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Nếu sinh viên có nhu cầu mua)

  3. Hình thức thu:  Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

  4. Thời gian thu:   Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 19/10/2016.

   

   

 • Thông báo học phí kỳ 1 năm học 2016-2017 Hệ LT Đại học

  Thông báo học phí kỳ 1 năm học 2016-2017 Hệ LT Đại học

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Đại học chính quy về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT đại học chính quy.
  2. Mức thu: 

  a.  Học phí.

  +  Học theo niên chế: 670.000 đồng/sv/tháng   ( 3.350.000  đồng/sv/kỳ ).

  +  Học theo tín chỉ:  215.000 đồng/tín chỉ

  -  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

  b. Các khoản thu khác.

  -  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Nếu sinh viên có nhu cầu mua)

  3. Hình thức thu:  Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

  4. Thời gian thu:     Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 19/10/2016.

 • Thông báo đăng ký MST người phụ thuộc

 1 2