Home/TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 Đại học Khóa 1 ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai

  Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 Đại học Khóa 1 ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ đào tạo đại học khóa 1 các ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai  về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ Đại học Khóa 1 Ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai.
  2. Mức thu:

  - Học phí:  690.000 đồng/sv/tháng  ( 3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

              - Học phí học cải thiện điểm D, học lại:  1,5 lần học phí lần 1.

              - Lệ phí cấp bằng, vỏ bằng: 230.000 đồng/sv.

       

   

 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017- 2018 như sau: Đối tượng thu: Sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, Địa điểm thu:  tại Phòng Tài chính – Kế toán; Thời gian thu:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần. Bắt đầu từ ngày 22/01/2018 đến 28/02/2018.

 • Thông báo nhận học phí đối tượng chính sách được miễn giảm

  Thông báo nhận học phí đối tượng chính sách được miễn giảm
 • Thông báo về việc hoàn trả học phí đối tượng chính sách

  Thông báo về việc hoàn trả học phí đối tượng chính sách

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho sinh viên Đại học liên thông chính quy khóa 2, Đại học liên thông chính quy Khóa 3, đại học chính quy khóa 4 về việc  nhận lại học phí được miễn giảm như sau:

  1. Đối tượng thông báo:  Sinh viên ĐHLTCQ Khóa 2, ĐHLTCQ Khóa 3,

                               ĐH chính quy khóa 4.

      2. Các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí nộp lại biên lai thu tiền học phí các kỳ tại phòng Tài chính – Kế toán để hoàn thiện thủ tục nhận lại học phí được miễn giảm.

  3. Thời gian: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 08/01/2018

 • Thông báo

             1. Theo thông báo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Nghệ An các cá nhân sử dụng dịch vụ thấu chi năm 2017 phải thực hiện nộp tiền vào tài khoản chậm nhất đến ngày 24/12/2017. Ngày 25/12/2017 Ngân hàng thực hiện quét hệ thống, nếu cá nhân nào chưa hoàn trả thì tài khoản của cá nhân đó sẽ bị ngân hàng tính lãi 150% trên số tiền còn nợ và tài khoản đó sẽ bị chuyển sang diện quản lý nợ xấu.

              2. Hiện tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Nghệ An đang triển khai dịch vụ BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ

 • Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 Lớp LT Lâm Nghiệp

  Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 Lớp LT Lâm Nghiệp

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Đại học, Lâm nghiệp  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT Lâm nghiệp K1

  a.  Học phí: 800.000 đồng/sv/tháng   ( 4.000.000  đồng/sv/kỳ ).

  -  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

  b. Các khoản thu khác.

  - Vệ sinh môi trường, giấy thi ..: 150.000 đồng/SV.

  -  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Nếu sinh viên có nhu cầu mua)

  3. Hình thức thu:  Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

  4. Thời gian thu:   Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 19/10/2016.

 • Thông báo học phí hệ LT Cao đẳng.

  Thông báo học phí hệ LT Cao đẳng.

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Cao đẳng chính quy  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT cao đẳng chính quy.
  2. Mức thu: 

  a.  Học phí: 540.000 đồng/sv/tháng   ( 2.700.000  đồng/sv/kỳ ).

  -  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

  b. Các khoản thu khác.

  -  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Nếu sinh viên có nhu cầu mua)

  3. Hình thức thu:  Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

  4. Thời gian thu:   Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 19/10/2016.

   

   

 1 2 3 4 5