Thông báo học phí kỳ 1 năm học 2016-2017 Hệ LT Đại học

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ LT Đại học chính quy về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ LT đại học chính quy.
  2. Mức thu: 

a.  Học phí.

+  Học theo niên chế: 670.000 đồng/sv/tháng   ( 3.350.000  đồng/sv/kỳ ).

+  Học theo tín chỉ:  215.000 đồng/tín chỉ

-  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

b. Các khoản thu khác.

-  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Nếu sinh viên có nhu cầu mua)

3. Hình thức thu:  Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

4. Thời gian thu:     Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 19/10/2016.

Nội dung chi tiết sinh viên xem tại đây: /Images/userfiles/23/files/Tb%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20%c4%90H%20LT.doc

 

Tags: