Thông báo

 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 Đại học Khóa 1 ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai

  Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 Đại học Khóa 1 ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ đào tạo đại học khóa 1 các ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai  về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ Đại học Khóa 1 Ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai.
  2. Mức thu:

  - Học phí:  690.000 đồng/sv/tháng  ( 3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

              - Học phí học cải thiện điểm D, học lại:  1,5 lần học phí lần 1.

              - Lệ phí cấp bằng, vỏ bằng: 230.000 đồng/sv.

       

   

 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017- 2018 như sau: Đối tượng thu: Sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, Địa điểm thu:  tại Phòng Tài chính – Kế toán; Thời gian thu:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần. Bắt đầu từ ngày 22/01/2018 đến 28/02/2018.

 • Thông báo nhận học phí đối tượng chính sách được miễn giảm

  Thông báo nhận học phí đối tượng chính sách được miễn giảm
 • Thông báo

             1. Theo thông báo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Nghệ An các cá nhân sử dụng dịch vụ thấu chi năm 2017 phải thực hiện nộp tiền vào tài khoản chậm nhất đến ngày 24/12/2017. Ngày 25/12/2017 Ngân hàng thực hiện quét hệ thống, nếu cá nhân nào chưa hoàn trả thì tài khoản của cá nhân đó sẽ bị ngân hàng tính lãi 150% trên số tiền còn nợ và tài khoản đó sẽ bị chuyển sang diện quản lý nợ xấu.

              2. Hiện tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Nghệ An đang triển khai dịch vụ BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ

 • Thông báo học phí và các khoản thu khác học kỳ 1 năm học 2016-2017

  Thông báo học phí và các khoản thu khác học kỳ 1 năm học 2016-2017

  Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy.
  2. Mức thu: 

  a.  Học phí.

  -   Hệ đại học:

  +  Học theo niên chế: 670.000 đồng/sv/tháng   ( 3.350.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

  +  Học theo tín chỉ:     215.000 đồng/tín chỉ

  -  Hệ cao đẳng:         540.000 đồng/sv/tháng   ( 2.700.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

  -  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

  -  Học Ngành 2: học phí bằng học phí học ngành 1.

  b. Các khoản thu khác.

  -  Vệ sinh phòng học, giấy thi….: 150.000 đồng/sv/năm học.

  -  Tiền ký túc xá:      + Tầng 1, 2: 700.000 đồng/tháng/phòng.

                   

 • Thông báo học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 lần 2.

  Thông báo học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 lần 2.
 • Thông báo học phí kỳ 2 năm học 2015-2016

 1 2 3 4