• Chi bộ, tổ Công đoàn tặng hoa chúc mừng đ/c Đinh Văn Tới bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.

    Chi bộ, tổ Công đoàn tặng hoa chúc mừng đ/c Đinh Văn Tới bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.

  • Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013-2014

    Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013-2014