Báo cáo tỷ lệ sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

Dowload tại đây:

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

Tags: