Báo cáo tỷ lệ sinh viên thi lại học kỳ 2 năm học 2018-2019

Dowload văn bản tại đây.

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

Tags: