Home/THANH TRA/Kết quả thanh tra

Kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

         Thực hiện Quyết định số 1314/QĐ- ĐHKTNA ngày 18/9/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi kết thúc học phần năm học 2018-2019 và kế hoạch thi học kỳ của phòng Quản lý đào tạo. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, kết quả như sau

1. Về đề thi

         Các đề thi cơ bản chính xác về nội dung, đúng trong đề cương ôn tập và ngân hàng đề. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót trong quá trình ra đề, tổ hợp và nhân bản đề thi; nội dung đề thi ra chưa sát với đề cương ôn tập; một số ca thi còn thiếu đề thi. Tất cả các sai sót này đã được Hội đồng thi xử lý kịp thời đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế.

2. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi

         Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho kỳ thi. Tuy nhiên phòng Quản lý Cơ sở vật chất cần rà soát lại các phòng thi trước khi các đợt thi diễn ra để đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi 

3. Về thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi

         Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn có một số cán bộ coi thi chưa thật sự  nghiêm túc: còn sử dụng điện thoại di động, ngồi chưa đúng vị trí, nói chuyện riêng; quên buổi coi thi, chậm buổi coi thi.

4. Những thí sinh vi phạm quy chế thi

         Tổng số HS - SV vi phạm quy chế thi học kỳ I năm học 2018-2019 là: 32 SV/15943 lượt sinh viên dự thi (tỷ lệ 0,2 %), trong đó:

         Đình chỉ: 25 trường hợp

         Cảnh cáo: 2 trường hợp

         Khiển trách: 5 trường hợp

         Cụ thể danh sách các thi sinh vi phạm như sau:

TT
Họ và tên
SBD
Khóa, lớp
Môn thi
Hình thức kỷ luật
Ngày thi
1
Hoàng Thị Thanh Phương
22
ĐH QTKD K3
Văn hóa DN
Khiển trách
17/10/2018
2
Trần Thị Ngân
19
ĐH QTKD K3
Văn hóa DN
Khiển trách
17/10/2018
3
Nguyễn Thùy Linh
16
ĐH QTKD K3
Văn hóa DN
Khiển trách
17/10/2018
4
Nguyễn Thị Thanh Tâm
212
ĐH KT K2.02
Tài chính công
Đình chỉ
19/10/2018
5
Nguyễn Thị Tuyết
256
ĐH KT K2.06
Tài chính công
Đình chỉ
19/10/2018
6
Nguyễn Thị Phương
50
ĐH TY K3.01
Bệnh lý thú y 1
Khiển trách
19/10/2018
7
Đặng Thị Thanh
19
ĐH Kinh tế K2
Phân tích CSKTXH
Đình chỉ
19/10/2018
8
Trần Thị Hà Uyên
106
ĐH KT K4.01
Toán kinh tế
Đình chỉ
19/10/2018
9
Hồ Thị Thu Phương
110
ĐH KT K4.01
Toán kinh tế
Đình chỉ
19/10/2018
10
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
267
ĐH KT K3.01
Quốc phòng 3
Đình chỉ
22/10/2018
11
Nguyễn Văn Hùng
18
ĐH TY K4
Vi sinh vật ĐC
Đình chỉ
22/10/2018
12
Intha Sompher
30
ĐH TY K4
Vi sinh vật ĐC
Đình chỉ
22/10/2018
13
Hoàng Trần Hương
56
ĐH KT K4.01
Lịch sử HTKT
Đình chỉ
22/10/2018
14
Trần Thị Mai Hương
57
ĐH KT K4.01
Lịch sử HTKT
Đình chỉ
22/10/2018
15
Trần Thị Hà Uyên
99
ĐH KT K4.01
Lịch sử HTKT
Cảnh cáo
22/10/2018
16
Giản Thị Thùy Trang
134
ĐH KT K4.02
Lịch sử HTKT
Đình chỉ
22/10/2018
17
Tăng Thị Mùa Thu
269
ĐH KT K3.01
Đường lối CMĐCS
Cảnh cáo
24/10/2018
18
Đậu Thị Trà My
148
ĐH KT K3.05
Đường lối CMĐCS
Đình chỉ
24/10/2018
19
Lê Văn Đạt
40
ĐH QTKD K3.03
Đường lối CMĐCS
Đình chỉ
24/10/2018
20
Nguyễn Thị Hằng
27
ĐH KT K4.02
Kinh tế vi mô
Đình chỉ
26/10/2018
21
Hoàng Thị  Hân
36
ĐH KT K5.02
Anh văn 1
Đình chỉ
09/11/2018
22
Trần Thị Giang
11
ĐH TY K3
Chăn nuôi lợn
Khiển trách
02/01/2019
23
Nguyễn Thị Thanh Bình
20
ĐH KT K2.02
Kế toán quản trị
Đình chỉ
04/01/2019
24
Đặng Quỳnh Trang
185
ĐH KT K3.04
Marketting
Đình chỉ
04/01/2019
25
Đỗ Thị Hằng Quyên
141
ĐH KT K3.05
Marketting
Đình chỉ
04/01/2019
26
Đào Thị Tố Uyên
131
ĐH KT K3.01
Marketting
Đình chỉ
04/01/2019
27
Đinh Thị Phương Dung
12
ĐH KT K3.04
Tài chính DN 2
Đình chỉ
11/01/2019
28
Nguyễn Thị Anh Thư
139
ĐH KT K2.06
Tài chính DN 2
Đình chỉ
11/01/2019
29
Lê Thị Yến
156
ĐH KT K5.01
Nguyên lý Mác 1
Đình chỉ
11/01/2019
30
Nguyễn Thị Oanh
94
ĐH KT K5.01
Nguyên lý Mác 1
Đình chỉ
11/01/2019
31
Đặng Quốc Lập
69
ĐH TY K5
Nguyên lý Mác 1
Đình chỉ
11/01/2019
32
Lê Thị Ánh
04
ĐH TY K4.01
Giải phẫu vật nuôi 2
Đình chỉ
11/01/2019

         Nhận được Báo cáo kết quả thanh tra, Ban giám hiệu đã đề nghị các khoa, phòng liên quan tổ chức họp rút kinh nghiệm, các cố vấn học tập tổ chức sinh hoạt lớp chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy chế thi của sinh viên để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi học kỳ diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

 

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

Tags: