Home/THANH TRA/Kết quả thanh tra

Kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2/năm học 2018-2019

Ngày 29/8/2019, Đoàn thanh tra kỳ thi kết thúc học phần năm học 2018-2019 và kế hoạch thi học kỳ của phòng Quản lý đào tạo (được thành lập theo Quyết định số 1314/QĐ- ĐHKTNA ngày 18/9/2018 của Hiệu trưởng) đã hoàn thành Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2/năm học 2018-2019. Tóm tắt một số nội dung nổi bật của Báo cáo như sau:

1. Về đề thi

Các đề thi cơ bản chính xác về nội dung, đúng trong đề cương ôn tập và ngân hàng đề. Đề thi học phần đề Kinh tế phát triển (dành cho các lớp đại học Kế toán K4) mặc dù thiếu thông tin nhưng Hội đồng thi đã xử lý kịp thời, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế.

2. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi

Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho kỳ thi. Tuy nhiên, rải rác một số phòng thi còn thiếu ghế ngồi cho giám thị hoặc thí sinh dự thi. Đoàn thanh tra đã đề nghị phòng Quản lý Cơ sở vật chất cần rà soát lại các phòng thi trước khi các đợt thi diễn ra để đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi.

3. Về thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi

Kỳ thi cơ bản diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn còn một số sai phạm từ phía ban chỉ đạo coi thi, cán bộ coi thi và sinh viên cụ thể như sau:

* Về phía Ban chỉ đạo coi thi: Xảy ra 1 trường hợp chỉ đạo thi chưa đúng quy định, quy chế coi thi.

* Về phía cán bộ coi thi:

- Số lượt quên coi thi của giáo viên: 01

- Số lượt đi coi thi chậm: 04 

- Số cán bộ coi thi chưa giám sát tốt việc ghi đầy đủ mã đề trắc nghiệm vào bài làm của 7 thí sinh: 02

- Số cán bộ coi thi chưa nắm vững nghiệp vụ coi thi, tùy tiện đánh dấu vào bài làm của 8 thí sinh: 02

- Số cán bộ coi thi ra vào phòng thi không đúng quy định: 01.

* Về phía sinh viên: Có 17 sinh viên bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong giờ thi. Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi đã được gửi về các khoa và các cố vấn học tập.

Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2/năm học 2018-2019 đã được gửi trình Ban giám hiệu. Sau khi xem xét, Ban giám hiệu đề nghị các phòng liên quan, khoa và tổ bộ môn tổ chức họp rút kinh nghiệm, các cố vấn học tập tổ chức sinh hoạt lớp chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy chế thi của sinh viên để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi các học kỳ tiếp theo diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. 

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

 

Tags: