Home/TIN TỨC - SỰ KIỆN/Bản tin giáo dục trong nước

Bản tin giáo dục trong nước

  • Giảng viên đi dạy trễ: phải bồi thường

    Giảng viên đi dạy trễ: phải bồi thường
  • Phiếu đánh giá của sinh viên có lợi ích gì ?

    Giống như nhiều hoạt động trong thế giới kết nối toàn cầu ngày nay, các phiếu đánh giá của sinh viên – những bản đánh giá giấu tên của sinh viên khi kết thúc mỗi khóa học để làm căn cứ thẩm định chất lượng giảng dạy của các giáo viên – vốn xuất xứ từ Mỹ, nay đã phổ biến ở nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng có những ưu điểm nhất định nhưng cũng không ít nhược điểm. 

 1