Home/TIN TỨC - SỰ KIỆN/Bản tin giáo dục trong nước

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (cập nhật 28/2/2019)

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./. 

/Images/userfiles/71/files/3-%20DS%20TDG%20CSGD%20(28_02_2019)%20-%20BC.pdf

Nguồn: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tags: