Home/TIN TỨC - SỰ KIỆN/Bản tin giáo dục trong nước

Văn bản QPPL phục vụ Đánh giá chất lượng CSGD

Để hỗ trợ các trường đại học thực hiện công tác đánh giá chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học quốc gia Hà Nội đã công bố danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. 

Bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào link sau để theo dõi trực tiếp: http://cea.vnu.edu.vn/vi/content/van-ban-qppl-phuc-vu-danh-gia-chat-luong-csgd

Một số link tài liệu khác về KĐCLGD do Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học quốc gia Hà Nội cung cấp:

- Quy định, hướng dẫn KĐCLGD: http://cea.vnu.edu.vn/vi/content/quy-dinh-huong-dan-kdclgd

- Các văn bản liên quan KĐCLGD: http://cea.vnu.edu.vn/vi/content/cac-van-ban-lien-quan-kdclgd

- Tài liệu tham khảo KĐCLGD: http://cea.vnu.edu.vn/vi/content/tai-lieu-tham-khao-kdclgd

(Đưa tin: Phòng Thanh tra – Khảo thí và QLCL)

Tags: