Home/TIN TỨC - SỰ KIỆN/Hoạt động chuyên môn

Hội nghị Triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch số 118/2017/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 09/11/2018, Hội đồng tự đánh giá CSGD trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị Triển khai Công tác tự đánh giá CSGD đại học.

Tại Hội nghị, Ths. Đinh Thị Thu Hương- Trưởng phòng Thanh tra – Khảo thí và Quản lý chất lượng, đã thay mặt Chủ tịch Hội đồng công bố quyết định số 1487/QĐ-ĐHKTNA ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, đồng thời thông qua bản dự thảo Kế hoạch tự đánh giá CSGD đại học. Sau phần trao đổi, thảo luận, Hội đồng đã thống nhất thông qua bản dự thảo này.

Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm công tác chuyên trách cũng đã chú ý lắng nghe phần tập huấn về quy trình tự đánh giá và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD.

Kiểm định chất lượng là một hoạt động quan trọng, nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Tự đánh giá là một khâu đầu tiên, quan trọng và phức tạp nhất trong hoạt động kiểm định chất lượng CSGD, vì vậy cần nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức từ Ban giám hiệu và những thành viên tham gia đánh giá. Nắm bắt được điều đó, TS. Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá trường, đã chỉ đạo và quán triệt toàn thể Hội đồng, các nhóm chuyên trách triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch trong thời gian sắp tới.

(Tin, ảnh: Phòng Thanh tra – Khảo thí và QLCL)

Tags: