Home/TIN TỨC - SỰ KIỆN/Hoạt động chuyên môn

HỘI THẢO: “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐH ĐÁP ỨNG YẾU CẦU TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA BỘ GD&ĐT”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Ban giám hiệu nhà trường đã cử 2 cán bộ phòng Thanh tra – Khảo thí và Quản lý chất lượng tham dự hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức từ ngày 06-08/12/2018. Thông qua hội thảo tập huấn, các cán bộ tham dự đã được trang bị bổ sung kiến thức nâng cao về năng lực quản trị đại học và hỗ trợ giải đáp một số vấn đề thắc mắc trong công tác triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD đại học ban hành theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh tại hội thảo tập huấn:

(Tin, ảnh: Phòng Thanh tra – Khảo thí và QLCL)

Tags: