Home/TIN TỨC - SỰ KIỆN/Hoạt động chuyên môn

Một số quy định giảng viên và sinh viên nên biết về công tác coi thi kết thúc học phần tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trích điều 13, Quy định về công tác khảo thí của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - được ban hành theo Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKTNA ngày 13 tháng 11 năm 2019:

"1. Quy định đối với cán bộ coi thi

- Phải có mặt đúng giờ tại Hội đồng thi theo lịch thi để nhận túi đề thi và túi đựng hồ sơ thi.

a. Thi viết

- Trước khi tiến hành thi KTHP, CBCT kiểm tra phòng thi, phải đánh số báo danh theo quy định của Hội đồng thi, hướng dẫn sinh viên ngồi đúng vị trí, tuyệt đối không để SV tự ý sắp chỗ trong phòng thi. Khi gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT yêu cầu thí sinh xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh đóng dấu giáp lai. Nếu sinh viên không có Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh đóng dấu giáp lai, CBCT cho sinh viên tiến hành làm Giấy cam đoan (Mẫu 02) có sự xác nhận của CBCT.

- Không tự ý ghi thêm tên sinh viên vào danh sách thi, hướng dẫn SV không có tên trong danh sách thi về phòng QL Đào tạo để xử lý tình huống kịp thời.

- Ký tên vào giấy thi và phát cho sinh viên; kiểm tra và ký tên vào giấy nháp của sinh viên (nếu có).

- Trước khi bóc túi đề thi, CBCT phải kiểm tra túi đề thi và yêu cầu 02 thí sinh xác nhận túi đề thi còn nguyên niêm phong. Ngay sau khi bóc túi đề thi, cán bộ coi thi phải đếm số lượng đề thi có trong túi đựng đề thi, so sánh số lượng đề thi và tên học phần trong đề thi và nội dung ghi trên túi đựng đề thi. Nếu phát hiện có sự sai lệch, cần lập biên bản hiện trạng và báo ngay cho phòng Thanh tra-KT&QLCL.

- Đến giờ mở đề thi, CBCT thứ nhất giơ cao túi đề thi để SV thấy rõ đề thi còn nguyên niên phong; mở và phát đề thi. Đối với môn thi trắc nghiệm CBCT phát đề thi theo hết hàng ngang, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới (như sơ đồ), đảm bảo 2 SV ngồi cạnh nhau không có mã đề giống nhau.

- Không cho sinh viên vào phòng thi sau khi mở đề 15 phút.

- Trong thời gian thi, CBCT không được làm việc riêng; không được giúp đỡ sinh viên làm bài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tuân thủ nghiêm các quy định về thời gian thi (mở đề, làm bài và thu bài):

+ Các học phần tự luận: chỉ cho sinh viên ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài đồng thời đã nộp bài, đề thi và ký tên.

+ Các học phần có nội dung thi trắc nghiệm: chỉ cho sinh viên ra khỏi phòng thi sau khi hết giờ làm bài đồng thời đã nộp bài, đề thi và ký tên.

- Trước khi hết giờ làm bài 15 phút, CBCT phải thông báo thời gian còn lại cho sinh viên dự thi được biết. Khi hết giờ làm bài, CBCT yêu cầu sinh viên dừng bút, sau đó tiến hành thu bài thi và đề thi của tất cả sinh viên, kể cả sinh viên vi phạm quy chế. Khi thu bài thi, CBCT phải kiểm tra đối chiếu các thông tin về họ và tên, số báo danh, mã đề thi trắc nghiệm (nếu có), số lượng tờ giấy thi, chữ ký của CBCT. Sau khi nhận và đối chiếu xong các thông tin trên bài thi, CBCT phải yêu cầu sinh viên ghi đúng số tờ và ký tên vào danh sách dự thi; chỉ cho phép sinh viên ra khỏi phòng thi sau CBCT khi đã kiểm tra lại đầy đủ bài thi, đề thi. CBCT chịu trách nhiệm về số bài và số tờ giấy thi.

- Các bài thi phải được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của số báo danh trong danh sách dự thi. Tuyệt đối không để nhầm lẫn, mất bài thi. Bài thi thí sinh phải đầy đủ chữ ký của hai (02) CBCT.

- Bàn giao bài thi, đề thi, biên bản giao nhận bài thi, giấy cam đoan và biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế (nếu có) cho thư ký tại Hội đồng thi. Khi bàn giao, CBCT phải cùng thư ký Hội đồng thi phải tiến hành kiểm tra hiện trạng túi bài thi với các thông tin về tên học phần thi, phòng thi, ngày thi, số bài thi, số tờ giấy thi. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy trường hợp bất thường; CBCT và thư ký Hội đồng thi cùng tiến hành lập biên bản ghi nhớ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để có phương án giải quyết.

- Thư ký Hội đồng thi bàn giao các túi bài thi cho phòng Thanh tra- KT & QLCL ngay sau mỗi ca thi.

b. Thi vấn đáp, thực hành

- CBCT gọi sinh viên vào phòng thi theo từng đợt, yêu cầu thí sinh xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh đóng dấu giáp lai. Nếu SV không có thẻ SV hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, CBCT cho SV tiến hành làm Giấy cam đoan (Mẫu 02) có sự xác nhận của CBCT.

- CBCT ký tên vào giấy thi và phát cho sinh viên; kiểm tra và ký tên vào giấy nháp của sinh viên (nếu có).

- Cho sinh viên bốc đề và chuẩn bị nội dung trả lời vào giấy thi trong phạm vi thời gian quy định.

- Hết thời gian quy định, sinh viên trực tiếp trình bày với cán bộ hỏi thi về nội dung trả lời các câu hỏi bốc thăm và trả lời thêm một số câu hỏi phụ của cán bộ hỏi thi (nếu có).

- Công bố điểm thi cho sinh viên sau khi kết thúc buổi thi. Sinh viên phải ghi rõ mã đề thi vấn đáp và ký tên vào Bảng điểm trước khi ra khỏi phòng thi.

- CBCT chuyển bài thi, biên bản, bảng điểm... cho thư ký Hội đồng thi ngay sau khi kết thúc buổi thi.

- Thư ký Hội đồng thi bàn giao túi bài thi cho phòng Thanh tra- KT & QLCL ngay sau mỗi buổi thi.

2. Quy định đối với sinh viên dự thi

- Sinh viên phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày giờ quy định. Nếu chậm quá 15 phút sau khi đã mở đề thi thì sẽ không được dự thi.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải tuân thủ các quy định sau đây:

+ Trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh và có đóng dấu. Trong trường hợp mất hoặc không mang theo giấy tờ, SV phải làm giấy cam đoan tại phòng thi.

+ Không được mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, chất gây cháy, gây nổ, các tài liệu, thiết bị điện tử (trừ trường hợp có sự cho phép ghi rõ trong đề thi), không được hút thuốc trong phòng thi.

+ Chỉ làm bài vào giấy thi do CBCT phát và đã có chữ ký của CBCT. Nếu không có chữ ký của CBCT thì phải yêu cầu CBCT ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp.

+ Ghi đầy đủ số báo danh và các thông tin cần thiết vào giấy thi, giấy nháp.

+ Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng 2 thứ mực, mực đỏ, bút chì (ngoại trừ các phần được quy định: hình vẽ, tô phiếu trả lời trắc nghiệm.. ); không dùng bút xóa (các phần viết hỏng dùng thước gạch chéo).

+ Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận.

+ Trong suốt quá trình làm bài, SV phải giữ trật tự, không được ra khỏi phòng thi trừ trường hợp đặc biệt và được sự cho phép của CBCT.

- SV chỉ được rời phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài đồng thời đã nộp bài và ký tên (trừ các môn thi trắc nghiệm).

- Khi hết giờ phải ngừng làm bài và nộp bài làm cho CBCT kể cả không làm được bài.

- Khi nộp bài, SV phải ghi số tờ giấy bài làm và ký tên vào danh sách thi. Không được nộp giấy nháp thay giấy thi."

Đối với các nội dung khác về kiểm tra giữa kỳ, thời gian ôn thi, tổ chức ra đề thi, chấm thi..., giảng viên và sinh viên có thể nghiên cứu tại Quy định về công tác khảo thí của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - được ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKTNA ngày 13 tháng 11 năm 2019.

(Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng)

Tags: